ncxq.net
当前位置:首页 >> 梁浦行曹植这首诗的拼音 >>

梁浦行曹植这首诗的拼音

《梁甫行》选自《曹植集校注》liáng fǔ xíng bā fāng gè yì qì ,qiān lǐ shū fēng yǔ .jù zāi biān hǎi mín ,jì shēn yú cǎo shù .qī zǐ xiàng qín shòu ,háng zhǐ yī lín zǔ .chái mén hé xiāo tiáo ,hú tù xiáng wǒ yǔ .梁甫行八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.希望能帮助到你

mù jiāng yín 慕江吟 bái jū yì 白居易 yī dào cán yáng pù shuǐ zhōng ,一道残阳铺水中,bàn jiāng sè sè bàn jiāng hóng .半江瑟瑟半江红.kě lián jiǔ yuè chū sān yè ,可怜九月初三夜,lù sì zhēn zhū yuè sì gōng .露似真珠月似弓.

七步诗 [三国魏]曹植 zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 . qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣 . běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生 , xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 .

《长干行》zuò zhě :cuī hào 作者:崔颢 qí yī 其一:jūn jiā hé chù zhù ,qiè zhù zài héng táng .君家何处住,妾住在横塘.tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng .停船暂借问,或恐是同乡.qí èr 其二:jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái qù jiǔ jiāng c

zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁, dòu zài fǔ zhōng qì 豆 在 釜 中 泣. bēn shì tōng gēng shēng 本 是 同 根 生,(本是三声,根是gen 是一声) xiāng jiān hē tài jí 相 煎 何 太 急?(何是二声) 七步诗的诗意: 煮豆子正燃着豆秸,因煮熟豆子来

梁甫行拼音版注音: bā fāng gè yì qì , qiān lǐ shū fēng yǔ . 八方各异气,千里殊风雨. jù zāi biān hǎi mín , jì shēn yú cǎo shù . 剧哉边海民,寄身于草墅. qī zǐ xiàng qín shòu , xíng zhǐ yī lín zǔ . 妻子象禽兽,行止依林阻. chái mén hé xiāo tiáo , hú tù xiáng wǒ yǔ . 柴门何萧条,狐兔翔我宇.

梁甫行 曹植 八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草野.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,孤兔翔我宇.

jiāng shàng yín 江上吟 táng lǐ bái 唐 李白 mù lán zhī xiè shā táng zhōu, yù xiāo jīn guǎn zuò liǎng tóu.木兰之沙棠舟,玉箫金管坐两头.měi jiǔ zūn zhōng zhì qiān hú, zǎi jì suí bō rèn qù liú.美酒樽中置千斛,载妓随波任去留.xiān rén yǒu dài ché

君(jūn)家(jiā)何(hé)处(chù)住(zhù),妾(qiè)住(zhù)在(zài)横(hén)塘(tán).停(tín)船(chuán)暂(zàn)借(jiè)问(wèn),或(huò)恐(kǒn)是(shì)同(tón)乡(xiān).

长安大雪天,鸟雀难相觅. zhǎng ān dà xuě tiān ,niǎo què nán xiàng mì . 其中豪贵家,捣椒泥四壁. qí zhōng háo guì jiā ,dǎo jiāo ní sì bì . 到处红炉,周回下罗幂. dào chù ruò hóng lú ,zhōu huí xià luó mì . 暖手调金丝,蘸甲斟琼液. nu

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com