ncxq.net
当前位置:首页 >> 梁甫行曹植朗读节奏 >>

梁甫行曹植朗读节奏

梁甫行 曹植 八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草野.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,孤兔翔我宇.

无他,但手熟尔.或许你可以通过句子开头的妻子,柴门等词语用联想记忆法背

曹植(192-232),字子建,沛国谯(今安徽亳州)人,曹操与武宣卞皇后所生第三子,自小非常聪慧,十岁出头时就能诵读《诗经》《论语》及先秦两汉辞赋,诸子百家也曾广泛涉猎.他思路快捷,谈锋健锐,曹操每每提问,常常应声而对,

萧条是“冷清”的意思.《泰山梁甫行》八方各异气,干里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草野.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.【译文】 八方的气候各不相同,千里之内的风雨形态不一.海边的贫民多么艰苦啊,破旧的草

《梁甫行》选自《曹植集校注》liáng fǔ xíng bā fāng gè yì qì ,qiān lǐ shū fēng yǔ .jù zāi biān hǎi mín ,jì shēn yú cǎo shù .qī zǐ xiàng qín shòu ,háng zhǐ yī lín zǔ .chái mén hé xiāo tiáo ,hú tù xiáng wǒ yǔ .梁甫行八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.希望能帮助到你

停顿有挫

在理解文意的基础上,按有利于准确表达语意的顿挫处划分: 风/烟/俱净,天/山/共色.从/流/飘荡,任意/东西.自/富阳至桐庐/一百许里,奇山/异水,天下/独绝. 水/皆/缥碧,千丈/见底.游鱼/细石,直视/无碍.急湍/甚箭,猛浪/若奔. 夹岸/高山,皆/生/寒树,负势/竞上,互相/轩邈,争高/直指,千百/成峰.泉水/激石,泠泠作响;好鸟/相鸣,嘤嘤成韵.蝉/则千转不穷,猿/则百叫无绝.鸢飞戾天/者,望峰/息心;经纶世务/者,窥谷/忘反.横柯/上蔽,在昼/犹昏;疏条/交映,有时/见日.

城阙/辅/三秦,风烟/望/五津.与君/离别/意,同是/宦/游人.海内/存知己,天涯/若比邻.无为/在/歧路,儿女/共/沾巾!

众芳\摇落\独\暄妍,占尽\风情\向\小园.疏影\横斜\水\清浅,暗香\浮动\月\黄昏.霜禽\欲下\先\偷眼,粉蝶\如知\合\断魂.幸有\微吟\可\相狎,不须\檀板\共\金樽. 古词句一般还按音节划分朗读节奏.五言诗句一般按“212”或“221”的音节划分.如:1、 故人/具/鸡黍,邀我/至/田家.2、绿树/村边/合,青山/郭外/斜.七言诗句一般按“2、2、2、1”或“2、2、1、2”的音节划分.如:2、沉舟/侧畔/千帆/过,病树/前头/万木/春.3、春蚕/到死/丝/方尽.蜡炬/成灰/泪/始干.

陈太丘/与友期行,期/日中.过中/不至,太丘/舍去,去后/乃至.元方/时年七岁,门外戏,客问/元方:“尊君/在不?”答曰:“待君/久不至,已去.”友人/便怒曰:“非/人哉!与人/期行,相委/而去.”元方曰:“君/与家君期/日中,日中/不至,则是无信;对子骂父,则是无礼.”友人/惭,下车/引之.元方/入门不顾.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com