ncxq.net
当前位置:首页 >> 曹植名都篇注音 >>

曹植名都篇注音

《梁甫行》选自《曹植集校注》liáng fǔ xíng bā fāng gè yì qì ,qiān lǐ shū fēng yǔ .jù zāi biān hǎi mín ,jì shēn yú cǎo shù .qī zǐ xiàng qín shòu ,háng zhǐ yī lín zǔ .chái mén hé xiāo tiáo ,hú tù xiáng wǒ yǔ .梁甫行八方各异气,千里殊风雨.剧哉边海民,寄身于草墅.妻子象禽兽,行止依林阻.柴门何萧条,狐兔翔我宇.希望能帮助到你

七步诗曹植zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 . qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣 . běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生 , xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 . 古诗今译 煮豆子

七步诗 [三国魏]曹植 zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁 , lù chǐ yǐ wéi zhī 漉 豉 以 为 汁 . qí zài fǔ xià rán 萁 在 釜 下 燃 , dòu zài fù zhōng qì 豆 在 釜 中 泣 . běn shì tóng gēn shēng 本 是 同 根 生 , xiāng jiān hé tài jí 相 煎 何 太 急 .

七步诗作者:曹植zhǔ dòu rán dòu qí煮 豆 燃 豆 萁 ,lù chǐ yǐ wéi zhī漉 豉 以 为 汁 .qí zài fǔ xià rán萁 在 釜 下 燃 ,dòu zài fù zhōng qì豆 在 釜 中 泣.běn shì tóng gēn shēng本 是 同 根 生,xiāng jiān hé tài jí相 煎 何 太 急 .

黄初三年,余朝京师,还济洛川.古人有言,斯水之神,名曰宓(fú)妃.感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋,其辞曰: 余从京域,言归东藩,背伊阙,越(huán)辕,经通谷,陵景山.日既西倾,车殆马烦.尔乃税驾乎蘅皋(héng gāo),

白马饰金羁(ji一声),连翩西北驰.借问谁家子,幽并游侠儿.少小去乡邑(yi四声),扬声沙漠陲.宿昔秉良弓,(hu四声)矢(shi三声)何参(cen一声()差(ci一声).控弦破左的,右发摧月支.仰手接飞猱(nao二声),俯身散马蹄.狡捷过猴猿,勇剽若豹螭(chi一声).边城多警急,胡虏数迁移.羽檄(xi二声)从北来,厉马登高堤.长驱蹈匈奴,左顾陵鲜卑.弃身锋刃端,性命安可怀?父母且不顾,何言子与妻?名编壮士籍,不得中顾私.捐躯赴国难,视死忽如归.

bái mǎ pāin 白马篇 cáo zhī 曹植 bái mǎ shì jīn jī, lián piān xī běi chí,jiè wèn shuí jiā zǐ, yōu bìng yóu xiá ér.白马饰金羁,连翩西北驰.借问谁家子,幽并游侠儿. shào xiǎo qù xiāng yì, yáng shēng shā mò chuí.shù xī bǐng liáng gōng,kǔ shǐ hé cē

zhǔ dòu rán dòu qí 煮 豆 燃 豆 萁, dòu zài fǔ zhōng qì 豆 在 釜 中 泣. bēn shì tōng gēng shēng 本 是 同 根 生,(本是三声,根是gen 是一声) xiāng jiān hē tài jí 相 煎 何 太 急?(何是二声) 七步诗的诗意: 煮豆子正燃着豆秸,因煮熟豆子来

陈王曹植从前在平乐观举行宴会.陈王,即曹植,因封于陈(今河南淮阳一带),死后谥陈王.平乐(le四声),观名,汉明帝所建,在洛阳西门外.李白作经典诗篇《将进酒》时,抒怀狂放,肺腑之言借助“陈王”曹植作《名都篇》中“归

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncxq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com